Stabilizacja na Ziemi Nyskiej

„Trzeba mobilizować wolę w walce o swoje codzienne człowieczeństwo, w walce codziennej o najcenniejsze dobra: wiarę, rodzinę, przyjaźń”.

J. Kozarzewski

j kozarzewski 5 500

j kozarzewski plansze p6d