Twórczość

POEZJA:To jest zostawienie śladu chwili, śladu jakiegoś doznania, które może być bardzo różne. Trudno mi powiedzieć, żeby to było poezją, to jest notowanie momentów życia”.

J. Kozarzewski

j kozarzewski 5 500

j kozarzewski plansze p6d