Proces i więzienie (1945-1955)

ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY - UWIĘZIENIE

j kozarzewski 5 500

j kozarzewski plansze p6d