Prawa autorskie i uwagi
  • Prawa autorskie do spuścizny po Jerzym Kozarzewskim posiadają Jego dzieci: Anna Bigazzi, Marcin Kozarzewski i Maria Sterczyńska. Powielanie lub kopiowanie całości lub części wierszy prezentowanych w tej publikacji bez ich zgody jest niedopuszczalne.
  • Nieocenionym źródłem informacji o poecie są wspomnienia poety i jego żony oraz wywiady z Jerzym Kozarzewskim publikowane m.in. we wprowadzeniu i w aneksie do pełnego wydania „Późnego żniwa” oraz na łamach czasopism: „Obrzeża”, „Teksty Drugie – teoria literatury, krytyka, interpretacja”.
  • Przy opisie konspiracji (Piotrków, Warszawa i Kraków) korzystaliśmy z książki Roberta Rudnickiego o Wiesławie Renke. Jest ona wynikiem długich poszukiwań po archiwach np. IPN i innych. Autor jest historykiem z Piotrkowa Trybunalskiego i od lat zajmuje się historią ruchu narodowego i dobrze zna realia lokalne.
  • Opisując okres konspiracji, więzienia i inwigilacji powojennej opieramy się w dużej części na aktach IPN, wytworzonych przez aparat ucisku (UB, SB, MO). Wiemy, że często były tworzone pod ustaloną wcześniej tezę. Stąd też mamy świadomość tego, że nie zawsze można na nich polegać. Ale z kolei często są to jedyne dokumenty, do których po 50, 70 latach możemy dotrzeć. Stosowaliśmy sprawdzanie krzyżowe pozwalające na weryfikację dokumentów – poprzez potwierdzenie przywoływanych faktów przez inne źródła – wspomnienia innych świadków historii, liczne opracowania i literaturę, itp. – nie zawsze się udało. Wybieraliśmy takie wydarzenia i relacje, które są wysoce prawdopodobne i mało kontrowersyjne, a inne pomijaliśmy. Dzisiaj poleganie na czyjejś pamięci często jest zawodne, gdyż pamięć może spłatać figla. Próbowaliśmy na przykład znaleźć potwierdzenie pewnych wydarzeń u ludzi, którzy znali poetę i okazało się, że w pamięci często pozostały ogólniki, a o datach (nawet z dokładnością do roku) trudno dzisiaj mówić – co nie zapisane to ulatuje.
  • W cytowanych aktach IPN zachowaliśmy pisownię oryginału, jednak w niektórych przypadkach dla zwiększenia przejrzystości zapisu dodaliśmy znaki interpunkcyjne (aby słowo lepiej oddawało „myśl”).
  • Wytłuszczenia w cytatach pochodzą od autorów i mają na celu ukazanie czytelnikowi ich kluczowych elementów lub wzmocnienie wypowiedzi.
  • Ikona pegaza jest udostępniona nieodpłatnie na portalu: https://pl.pngtree.com